Kryžius Ustukių kaimui

  • Kryžius Ustukių kaimui
Senojo ąžuolinio koplytstulpio Ustukių kaimui atidengimo iškilmės įvyko 2004 m. rugpjūčio 15 d. Pašventino Pasvalio bažnyčios klebonas dekanas Algis Neverauskas. Koplytstulpis iškilo šalia tilto per Mūšą, kryžkelėje į senuosius ir naujuosius Ustukius, simbolizuodamas praeities ir dabarties jungtį. Šis koplytstulpis jau trečias toje pačioje vietoje pastatytas kaimą vienijantis simbolis. Prieš karą ustukiečių statytą kryžių tuometinė valdžia 1940 m. vasarą įsakė pašalinti. Ustukių kaimo gyventojo Bronislovo Petkevičiaus rūpesčiu jis buvo perkeltas į senąsias kaimo kapines. Prasidėjus Atgimimui B. Petkevičius kartu su Antanu Janulevičiumi ėmėsi iniciatyvos, kad kryžkelėje vėl stovėtų kryžius. Tačiau laikas padarė savo darbą – praslinkus daugiau kaip dešimtmečiui, kryžius jau buvo suiręs. Pasitarus buvo nuspręsta, kad jo restauruoti nebeverta. Taip atsirado naujasis Ustukių simbolis. Laikui bėgant Ustukių koplytstulpis suiro, buvo nuspręsta statyti kryžių. Kryžiaus šventinimo ceremonija įvyko 2014 m. rugpjūčio 15 d. Iškilo toje pačioje vietoje, kur rymojo jo pirmtakai – prie tilto per Mūšą, ties kelių sankryža į Ustukius, Vaškus ir Pasvalį. Autorius – pasvalietis tautodailininkas Stasys Motiejūnas. Pašventino Pasvalio bažnyčios klebonas Albertas Kasperavičius. Šaltiniai: Kanišauskas S. Naujas kryžius vėl sergsti Ustukius // Darbas. – 2014, rugpj. 19, p. 1–2. Kanišauskas S. Ustukiai pasipuošė nauju koplytstulpiu ir lauko estrada // Darbas. – 2004, rugpj. 17, p. 2. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.07868, 24.37364