Paminklinė kompozicija „Trėmimams atminti“

  • Paminklinė kompozicija „Trėmimams atminti“
Paminklinė kompozicija „Trėmimams atminti“ pastatyta šalia buvusios Pasvalio siaurojo geležinkelio stoties. Atidengta 2010 m. rugsėjo mėnesį. Į simbolinį akmens tunelį tarsi įvažiavę vagonai liudija kelionę iš praeities į dabartį, iš tamsos į šviesą. Link paminklo vedantis kelias simbolizuoja ne tik ašarų, skausmo ir kančių kupiną tremtinių kelią, bet ir kelią į Lietuvos laisvę. Paminklą trėmimams atminti sukūrė skulptorius iš Saločių Valius Remeika, pašventino Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas. 1916 m., Pirmojo pasaulinio karo metais, siaurąjį geležinkelį iš Pasvalio į Šiaulius nutiesė vokiečiai – miškui ir kitoms gėrybėms vežti. Deja, 1941 m. birželio mėnesį Pasvalio geležinkelio stotyje stovėjo vagonai, į kuriuos sovietų okupantai talpino tremčiai pasmerktus Pasvalio krašto šviesuolius. Šaltiniai: Magelinskienė, Zina. Naujojo skvero simbolis – paminklas trėmimams atminti // Darbas. – 2010, rugs. 18, p. 1, 3. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.06410, 24.39274