Kryžius partizanams broliams Kazimierui ir Jonui Vaičeliūnams Sindriūnų kaime

  • Kryžius partizanams broliams Kazimierui ir Jonui Vaičeliūnams Sindriūnų kaime
Paminklas už Lietuvos laisvę žuvusiems broliams Kazimierui ir Jonui Vaičeliūnams yra Sindriūnų kaime. Atidengtas 2007 m. rugsėjo 29 dieną. Akmeninio kryžiaus paminklinėje lentoje iškalti abiejų brolių vardai, jų gimimo ir žūties datos. Paminklą atidengė vyresniosios kartos šauliai, pašventino Pasvalio bažnyčios dekanas kunigas Algis Neverauskas. Šaltiniai: Magelinskienė, Zina. Atminimo kryžius žuvusiems broliams // Darbas. – 2007, spal. 6, p. 1, 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.05880, 24.26849