Angelų skulptūros Pasvalyje

  • Angelų skulptūros Pasvalyje
Septynių angelų skulptūros pastatytos Lėvens upės šlaite, priešais senuosius Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus vartus. Atidengta 2010 m. rugsėjo 17 d. Tarytum šventoriaus vartų sargybiniai stovi Stasio Motiejūno „Vilties“ ir Petro Pranskūno „Gyvybės“ angelai. Žemiau rikiuojasi Kęstučio Krasausko „Žvejų“, Gražvydo Švaikausko „Liūdesio“, Virginijaus Jackūno „Nuolankumo“ ir Vytauto Jackūno „Kiekvienam“ angelai. Arčiausiai vandens – Arūno Grušo „Kalbos angelas“. Šios skulptūros apačioje išraižyti senoviniai Pasvalio krašto žodžio „aniuols“ linksniai. Galbūt neatsitiktinai buvo parinkta ir bažnyčios vieta – šventovė stovi prie pat upės, tarsi pačiu savo buvimu norėtų priminti šv. Joną ir jo krikštą. Įdomiausia, kad klebonija buvo pastatyta kitame upės krante ir tik XX a. pradžioje ji buvo sujungta su bažnyčia mediniu tiltu (jo pamatai matosi kitoje upės pusėje). Šaltiniai: Grinevičiūtė, Agnė. Pasvalio kultūrinis fenomenas: medžio drožėjų kūrybinės stovyklos // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 2(49), p. 41–45. Kanišauskas, Sigitas. Pro senuosius šventoriaus vartus išėjo angelai... // Darbas. – 2010, rugs. 21, p. 3–4. Pasvalio rajono savivaldybės svetainė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.pasvalys.lt/lt/naujienos/1/pasvalys-pasipuose-septyniais-angelais:193 [žiūrėta 2020 12 08]. Nuotraukos iš Pasvalio krašto muziejaus fondų, Gražvydo Balčiūnaičio, Dainiaus Vareikos, Aidos Leimontaitės ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.06203, 24.39812