Stogastulpis knygnešiui Steponui Povilioniui Gripkelių kaime

  • Stogastulpis knygnešiui Steponui Povilioniui Gripkelių kaime
Stogastulpis knygnešiui Steponui Povilioniui (1862–1937) pastatytas buvusio Gripkelių kaimo laukuose, netoli beržynėlio. Kitoje pusėje matyti kadaise ketintų sunaikinti kapelių smėlio kalnelis. Prie stogastulpio pastatytas suoliukas, pasodinta medelių ir padėta lauko akmenų. Pagrindiniai rėmėjai – Gripkelių ūkininkai Marija ir Jonas Steponavičiai bei autorius Vytautas Jackūnas. Atidengtas 2009 m. birželio mėnesį, pašventino Saločių klebonas Eimantas Novikas. 1892 m. Steponas Povilionis susipažino su garsiuoju knygnešiu Jurgiu Bieliniu, ėmė platinti draudžiamas lietuviškas knygas ir laikraščius. Yra užrašytas toks knygnešio Stepono Povilionio prisiminimas apie lietuviško laikraščio „Baltasis erelis“ gimimą: „Mano namuose būdavo Bielinio knygų sandėlis, kuris nuolatos didėdavo ar mažėdavo. 1896 m. rudenį Bielinis atsivežė iš Prūsų mažutę rankinę spaustuvėlę ir užsimanė leisti savo laikraštį. Aš pasidariau rinkyklai stalčiuką, ir Bielinis mane išmokė rinkti raides...“. Šaltiniai: Bitinaitė A. Nuo knygnešių gadynės iki šiuolaikinių baikerių // Darbas. – 2009, liep. 11, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.21316, 24.36238