Kryžius švedų tautos žmonėms Pasvalio Kryžių slėnyje

  • Kryžius švedų tautos žmonėms Pasvalio Kryžių slėnyje
Kryžius švedų tautos žmonėms (autorius – skulptorius Arūnas Grušas) pastatytas 1995 m. Pasvalyje, Kryžių slėnyje. Kryžiuje įrėžti žodžiai: „Dieve, laimink bičiulius švedus. Dėkingi pasvaliečiai. Fundatorius – Pasvalio centrinė ligoninė, 1995“. Pašventino Pasvalio bažnyčios dekanas monsinjoras Jonas Balčiūnas. Šaltiniai: Magelinskienė, Zina. Skandinaviški simboliai lietuviškame ąžuole // Darbas. – 1995, geg. 13, p. 1. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.06894, 24.43222