Kryžius Namišių kaimo jaunimui

  • Kryžius Namišių kaimo jaunimui
2002 m. vasarą atstatytas 1930 m. Namišių kaimo jaunimo kryžius. Jį pašventino Saločių klebonas Stasys Tamulionis. Šaltiniai: Biržytė A. Kraštas aprašytas naujoje knygoje // Darbas. – 2002, rugpj. 17, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.21335, 24.30749