Kryžius Moliūnų kaimui

  • Kryžius Moliūnų kaimui
1942 m. vyskupo Kazimiero Paltaroko vizito proga ir prašant Dievo pagalbos Moliūnuose buvo pastatytas kryžius. Jį pašventino kunigas Kazimieras Kuzmickas. Tarybiniais laikais buvo atliekami kelių taisymo darbai ir Moliūnų kryžius buvo apgadintas. Savo sodyboje jį priglaudė vargonininkas Antanas Pranskūnas. 2000 m. kryžius buvo atnaujintas. Kaimo ribą žymintį Moliūnų kryžių pašventino klebonas Rimas Visockis. Šaltiniai: Bitinaitė A. Senojo kaimo tradicijos dar gyvos // Darbas. – 2000, geg. 4, p. 3. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.92617272679001, 24.47556495666504