Paminklinis akmuo Mažionių kaimui atminti

  • Paminklinis akmuo Mažionių kaimui atminti
Paminklinis akmuo Mažionių kaimui atidengtas 2008 m. spalio 18 d. Juodo granito nedideliame paminkle iškalti žodžiai: „Mažionių kaimo atminimui. Viešpatie, saugok šio kaimo atminimą“. Mažionių kaimo atminimo įamžinimu pasirūpino Konstancija Žilytė-Galvanauskienė su vyru ir Emilija Talačkaitė-Mugulienė. Paminklą pašventino Daujėnų parapijos klebonas Povilas Varžinskas. Šaltiniai: Kanišauskas, Sigitas. Kaimo atminimą saugo paminklinis akmuo // Darbas. – 2008, spal. 23, p. 1–2. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.92034, 24.56040