Atminimo lenta kunigui Antanui Žakevičiui Skrebotiškyje

  • Atminimo lenta kunigui Antanui Žakevičiui Skrebotiškyje
Atminimo lenta, skirta kunigui Antanui Žakevičiui, atidengta 1996 m. Skrebotiškyje. Ji yra pritvirtinta prie Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios sienos. Pašventino Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas. Antanas Žakevičius ilgus metus žodžiu ir pavyzdžiu Skrebotiškio parapijai tarnavęs, 1950 m. buvo areštuotas ir ištremtas į Sibirą. Palaidojimo vieta nežinoma. Šaltiniai: Panevėžio vyskupijos kunigai, gyvenant tarybinėje santvarkoje areštuoti, mirė kalėjimuose-lageriuose ar nužudyti. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.lkbkronika.lt/index.php/65-kronika-1985-m/2962-is-kronikos-archyvo [žiūrėta 2020 05 07]. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės, Gražvydo Balčiūnaičio asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.11283, 24.35036