Atminimo lenta kunigui Antanui Žakevičiui Skrebotiškyje

  • Atminimo lenta kunigui Antanui Žakevičiui Skrebotiškyje
Atminimo lenta, skirta kunigui Antanui Žakevičiui, atidengta 1996 m. Skrebotiškyje. Pašventino Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas. Antanas Žakevičius ilgus metus žodžiu ir pavyzdžiu Skrebotiškio parapijai tarnavęs, 1950 m. buvo areštuotas ir ištremtas į Sibirą. Palaidojimo vieta nežinoma. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centras. Nuotrauka iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.11283, 24.35036