Stogastulpiai Smegduobių parke

  • Stogastulpiai Smegduobių parke
Šventuosius vaizduojančios ąžuolinės skulptūros, kurių papėdės buvo papuoštos Pasvalio mokinių išdėliotomis gėlių kompozicijomis, pastatytos ant kalvelės. Skulptūrų pristatymo ceremonija Smegduobių parke įvyko 2011 m. rugsėjo 17 d. Jos tarytum sergėja parką ir jo lankytojus nuo įvairių negandų. Stogastulpius puošia Žadeikių kalvių saulutės. Garliaviškis, Adolfas Teresius, išdrožė Šv. Barboros – saugotojos nuo žaibo, ugnies – skulptūrą. Šv. Barbora pavaizduota vienoje rankoje laikanti mirties simbolį – kalaviją, kitoje – taurę su ostija – Paskutinio patepimo Sakramento simbolį. Kęstučio Krasausko sukurtas stogastulpis vaizduoja per vandenį su kūdikėliu brendantį Šv. Kristoforą. Šis šventasis saugo namus ir žmones nuo žaibo, žemės drebėjimų. Stasys Motiejūnas išdrožė Šv. Oną – moterų ir našlių globėją, naujo derliaus laimintoją. Skulptūroje ji pavaizduota mokanti rašto savo dukrą – Švč. Mergelę Mariją. Petras Pranskūnas pasirinko Šv. Petrą. Vytautas Jackūnas sukūrė Šv. Ceciliją – muzikantų, muzikos globėją. „Šilo genių“ stovyklos vadovas, Arūnas Grušas, stogastulpyje įprasmino Šv. Antaną. Skulptūras pašventino Pasvalio bažnyčios vikaras Modestas Juodvalkis. Šaltiniai: Kanišauskas, Sigitas. Šventųjų skulptūros sergsti Smegduobių parką // Darbas. – 2011, rugs. 20, p. 4. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio, Dainiaus Vareikos asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.05507, 24.29686