Paminklinis akmuo Žadeikonių 450 m. jubiliejui

  • Paminklinis akmuo Žadeikonių 450 metų jubiliejui
Paminklinis akmuo, skirtas Žadeikonių 450 m. jubiliejui, atidengtas 2004 m. rugpjūčio 25 d. Jo autorius – žadeikonietis Antanas Tamašauskas. Pašventino vyskupas Jonas Kauneckas. Šaltiniai: Stragienė D., Magelinskaitė G. Žadeikoniams – 450 metų // Darbas. – 2004, rugs. 18, p. 5. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.18776, 24.37546