Paminklinis akmuo partizanams ir pokario aukoms Pumpėnuose

  • Paminklinis akmuo partizanams ir pokario aukoms Pumpėnuose
Paminklinis akmuo partizanams ir pokario aukoms Pumpėnuose atidengtas 2003 m. lapkričio mėnesį. Akmenyje įamžinti partizanai ir kitos aukos, kurių kūnai 1945 m. vasarį – 1952 m. sausį buvo išniekinti Pumpėnų miestelio turgaus aikštėje. Paminklą atidengė partizanas Juozas Tamulionis ir Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio pirmininkas Jonas Čeponis. Pumpėnų miestelio skverelyje esantį akmenį pašventino Panevėžio vyskupijos kancleris kunigas Tomas Skrudupis. Iniciatyvos įamžinti išniekintų kovotojų atminimą ėmėsi Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga, Pasvalio šauliai, dar likę gyvi partizanai. Paminkliniame akmenyje įamžinti: Juozas Aleknavičius (Mitkų k.), Kazys Jurkevičius, Hansas (vokiečių tautybės jaunuolis, karys), Fricas (vokiečių tautybės jaunuolis, karys), Antanas Kirkilas, Juozas Kirkilas, Povilas Kriščiliūnas, Juozas Kučinskas (Pumpėnai), Petras Kulbis (Mitkų k., mokytojas), Vytautas Kulbis (Mitkų k., studentas), Jonas Mitka (g. 1925 m. iš Mitkų k.), Jonas Mitka (iš Pumpėnų, Pumpėnėlių g.), Antanas Mozūras, Kazys Petrauskas, Pranas Petrauskas, Petrulis (kilęs nuo Vabalninko), Petras Ragažinskas, Ragažinskienė, Jonas Slavinskas, Alfonsas Šipelis, Steponas Žičkus, Kazys Tamulionis, Anelė Savickaitė ir Bronius Stasys. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Įamžintas Pumpėnų miestelyje išniekintų aukų atminimas // Darbas. – 2003, lapkr. 25, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.93612, 24.34032