Kryžius krikščionybės 2000 m. jubiliejui Krinčine

  • Kryžius krikščionybės 2000 metų jubiliejui Krinčine
Medinis kryžius prie Krinčino bažnyčios, skverelyje. Pastatytas Krikščionybės 2000 m. jubiliejaus proga 2000 metais. Pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Jubiliejui skirtą kryžių sukūrė tautodailininkas Pranas Janulevičius. Šaltiniai: Kazilionytė V. Grįžimas tėviškėn // Darbas. – 2000, rugs. 28, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.08400, 24.52619