Kryžius ir jubiliejinė lenta Daujėnų bažnyčios 200 m. jubiliejui

  • Kryžius ir jubiliejinė lenta Daujėnų bažnyčios 200 m. jubiliejui
Daujėnų kryžius, pastatytas minint 200-ąsias Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios metines, su neįprastai masyvia Nukryžiuotojo skulptūra ir jam adresuotu prašymu globoti parapiją. Kryžius ir jubiliejinė lenta buvo pašventinti 2002 m. rugpjūčio mėnesį. Šaltiniai: Biržytė A. Jubiliejaus proga Daujėnų bažnyčia sušvito naujomis spalvomis // Darbas. – 2002, rugpj. 22, p. 3. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.97540, 24.51938