Kryžius partizanui Antanui Urbonui-Uosiui ties Migonių kaimu

  • Kryžius partizanui Antanui Urbonui ,,Uosiui“ ties Migonių kaimu
Prie kelio Pasvalys–Šiauliai, ties Migonių kaimu 1995 m. birželio 18 d. buvo šventinamas kryžius Migonių kaimo partizano Antano Urbono-Uosio atminimui. Kryžiaus autorius – Boleslovas Gasiūnas, pašventino Pasvalio dekanas monsinjoras Jonas Balčiūnas. Kryžiaus pastatymo iniciatoriai – jurgėniečiai Bronius Sarapinas ir Petras Rinkūnas, pasvaliečiai Onutė ir Boleslovas Gasiūnai. 1947 m. vasario pabaigoje partizanas Antanas Urbonas po daugelio mūšių Žadeikių ir Grūžių miškuose, Žaliojoje girioje, bebuvo likęs vienas iš viso būrio. Kartu su vokiečiu, pabėgusiu nuo karo nelaisvės, Erichu Endriumi slėpėsi bunkeryje Levaniškio miške. Jų buvimo vietą išdavė vaikai, medžioklės varovai. Sužeistų ir žiauriai nukankintų vyrų kūnai dvi savaites išgulėjo Pasvalio centre. Po to juos, užkastus Žadeikių žvyrduobėse, slapčia Migoniuose perlaidojo A. Urbono sesuo Barbora ir bendražygis Petras Rinkūnas. Šaltiniai: „Darbo“ inf. Šventai kovai atminti // Darbas. – 1995, liep. 6, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.03514, 24.28623