Kryžius ,,1918–1938 Laisvės metams paminėti“ Žadeikėlių kaimo kapinėse

  • Kryžius ,,1918–1938 Laisvės metams paminėti“ Žadeikėlių kaimo kapinėse
Kryžių ,,1918–1938 Laisvės metams paminėti“ 1938 m. pastatė Žadeikių kaimo žmonės. Apie 1964 m. sovietinės valdžios aktyvistai kryžių norėjo nugriauti ir sunaikinti. Apie tai sužinoję aplinkiniai gyventojai naktį kryžių nuo senojo postamento nukėlė, vežimu nugabeno į Žadeikėlių kaimo kapines ir pastatė nuošaliame jų kampelyje. Bet dar 1970 m. šių kapinių prižiūrėtojos Bronislavos Paliokienės paraginti Žadeikių kaimo žmonės perkėlė kryžių į patį kapinių vidurį. Įrašas ant kryžiaus: „1918–1938 Laisvės metams paminėti. Žadeikių m-los apylinkė“. Jam išblukus kryžius ilgai stovėjo tiesiog kaip bevardis paminklas. Šaltiniai: Magelinskienė, Zina. Kur praeitis ir amžina ramybė // Darbas. – 1994, spal. 29, p. 2. Nepriklausomybės atminimo simboliai Pasvalio krašte / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2018, p. 9. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.01110, 24.43153