Paliepių Grūžių dvaras

  • Paliepių Grūžių dvaras
XIX–XX a. Paliepių Grūžių dvaras plytėjo į šiaurę nuo Mažųjų Grūžių dvaro sodybos. Dvarui priklausė Paliepių kaimas ir apie 330 ha žemės. Dvaras nuo seno priklausė lenkų kilmės bajorams Ruščicams. Bajorai Ruščicai minimi 1829–1830 m. Žaliuosiuose Grūžiuose ir Grūžiuose, 1832 m. Paliepiuose. Paliepių dvaro savininkas Ignacas Antanas Ruščicas, išgyvenęs apie 77 metus, mirė savo dvare 1865 m. Palaidotas dvaro kapinaitėse. 1850 m. Paliepių dvare minimas Antanas Ruščicas, Ignaco Antano Ruščico sūnus. Antano Ruščico duktė Ona Julija Ruščicaitė liko gyventi Paliepių dvare, 1894 m. ištekėjo už inžinieriaus Juozapo Skripkos, kilusio iš Žagarės valsčiaus Stungių kaimo. Paskutinis dvaro savininkas ir buvo Juozapas Skripka. Ekonominė dvaro būklė valdant J. Skripkai buvo silpna, pasakojama, kad ponas neturėdavo pinigų atsilyginti už darbą. Tačiau būdamas inžinierius jis suprojektavo ir vadovavo Grūžių bažnyčios ir senosios mokyklos statybos darbams. Juozapas Skripka mirė 1937 m. Kaune. Su žmona Ona Ruščicaitė-Skripkiene palaidoti Paliepių dvaro kapinaitėse. Pas Skripkas gyveno dvi netekėjusios Onos seserys, kurios palaidotos tose pačiose dvaro kapinaitėse. Kapinės išlikusios ir gerai sutvarkytos. Dvaro pastato seniai nebėra, dvarvietė sunaikinta. Likę kelios senos liepos, mūrinis svirnas ir apgriuvęs vėjinis malūnas. Šaltiniai: Grūžių krašto istorinis paveldas: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė D. – Grūžiai, 2010, 44 p. Miškinis A. Vaškai: istorinė urbanistinė raida (iki 1969 m.). – Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2005, 117 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Danutės Ratinskienės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.11426, 24.18060