Daučkėnų dvaras

  • Daučkėnų dvaras
Pasvalio r., Krinčino sen., Daučkėnų k., nuo Pasvalio 20 km į šiaurės rytus. Prie Upytės upelio, važiuojant iš Gulbinėnų k. link Gulbinų (Biržų r.). Dvaro sodyba kūrėsi XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Vienaaukščiai mūriniai rūmai su mezoninu centre, kurį dengia klasicistinis keturių kolonų portikas. Rūmai ant akmeninių mūrinių pamatų, sienos tinkuotos, baltai dažytos. Buvę dvaro savininkai Verbutas ir Šepetys. Likę kelių ūkinių pastatų liekanos, tvarto griuvėsiai. Prie rūmų auga vešlūs medžiai. Greta buvęs didelis sodas – sunykęs. Nuo 1992 m. Daučkėnų dvaro sodybos rūmai yra įtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, tačiau mažai tikėtina, kad dvaras bus restauruotas. Laukuose už Krinčino, Biržų krašto paribyje, stūkso vienišas Daučkėnų dvaro rūmas. Apleistas suirus kolūkiams, nežinia kam priklausantis, bet dar tvirtai stovintis. Artėjant nuo Biržų pusės iš toli matyti masyvios pastato kolonos. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto dvarai vakar, šiandien... Rytoj? // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2016, Nr. 2 (41), p. 69–74. Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 49–50. Daučkėnų dvaro sodybos rūmai. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/75bc2cfd-bbc9-4d9d-b2fe-4a5063f3819a [žiūrėta 2020 11 13]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės, Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.10976, 24.62787