Pavasarininkų kuopos koplytstulpis Medinių kaime

  • Pavasarininkų kuopos koplytstulpis Medinių kaime
Prie kelio į Medinių kaimą jubiliejiniais Lietuvai 1928 m. koplytstulpį pastatė Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Medinių kuopa. Koplytėlėje įkelta nedidelė besimeldžiančios Marijos skulptūrėlė. Seniau pro šalį vykstantys keliautojai nukeldavo kepurę, kitas ir persižegnodavo, tikėdamasis laimingo kelio. Koplytstulpis nėra visiškai originalus. 2007 m. rudenį koplytėlę atnaujino pasvalietis tautodailininkas Stasys Motiejūnas. Didžiausia vertybė yra ant kamieno išlikusi prikalta autentiška skardinė plokštelė su įrašu: „Laimink, Viešpatie, laisvus Lietuvos laukus! 1928 m. gegužės 15 d. L. K. J. S. „Pavasaris“ Medinių kuopa“. Šaltiniai: Nepriklausomybės atminimo simboliai Pasvalio krašte / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2018, p. 7. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.09676, 24.31309