Lavėnų (Niurkonių) senkapis

  • Lavėnų (Niurkonių) senkapis
Lavėnų (Niurkonių) senkapis (AV-893) yra Pasvalio rajone, Pumpėnų seniūnijoje, Lėvens dešiniojo intako Svirnupio pakrantėje, 3–4 m aukščio kalvoje. Čia seniau buvo kasamas smėlis – paminklo teritorijoje yra nedidelių duobių, o šiaurės vakarų pakraštyje – didelė duobė, buvo imtas žvyras. Pietinė senkapio dalis apaugusi pušimis. Apie 100 m nuo senkapio į pietvakarius yra melioracijos griovys, vakaruose – Svirnupio upelis. Teritorijos viduryje yra akmeninio rūsio (3 m × 3 m) liekanos. Senkapis dar vadinamas Kapotu. Vietinės reikšmės archeologijos paminklo Lavėnų (Niurkonių) kaimo senkapio teritorija ir apsaugos zona užima 0,40 ha. Paminklo apsauginę zoną sudaro kalvelės šlaitai. Paminklo teritorijoje draudžiami bet kokie statybos, žemės ūkio darbai, išskyrus šienavimą. Šaltiniai: Lavėnų senkapis: byla (AV–893), (MC–6615): [mašinraštis]. – Lietuvos TSRS kultūros ministerija, 1989. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės, Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų, planas – Lavėnų senkapio bylos (AV–893), (MC–6615).
  • GPS koordinatės: 55.91702, 24.29699