Januškų palivarkas

  • Januškų palivarkas
Januškų palivarkas yra Pumpėnų sen., Januškų k., nuošalioje ir ramioje vietoje: iš rytų ir pietų plyti Moliūnų miškai, prasideda Žalioji giria. Palivarko sodyba dešinėje Pyvesos upės pakrantėje. Tai buvę Joniškėlio dvarininkų Karpių (Benedikto Karpio) valdos. Dvarininkai Karpiai XIX–XX a. pradžioje žiemą gyvendavo Joniškėlio dvare, o vasaroti atvykdavo į Moliūnų dvarą arba į Januškų palivarką. 1926 m. Januškų palivarkas buvo išparceliuotas. Dvaro centras su vieno aukšto mūriniu pastatu ir 5 ha žemės buvo paliktas Januškų pradinei mokyklai. Mokykla veikė ir pokario metais, čia gyveno mokytojai. Didžiulis išvaizdus tvartas atiteko gyventojui Mickeliūnui, kuris tvartą nuomojo vietiniams valstiečiams, gyvulių laikymui. Susikūrus kolūkiui, dvaro tvarte buvo laikomi kolūkio gyvuliai, o dvaro rūmuose gyveno laikinai apgyvendinti kolūkio darbuotojai. Gerai išsilaikę Januškų palivarko du mūriniai raudonų molinių plytų pastatai: dvaro rūmas ir tvartas. Sovietiniais laikais šiuos pastatus įsigijo Panevėžio autokompresorių gamykla, juos sutvarkė ir įsirengė poilsiavietę. Dabar likę pastatai priklauso Pumpėnų seniūnijai. Dvaro parke būta retų želdinių, bet laikmečiuose sunyko. Aplink tik parko likučiai. Šaltiniai: Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 60. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės, Gražvydo Balčiūnaičio, Juozo Beniulio asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 55.89153, 24.51694