A. ir P. Švedavičių kryžius Vaškų bažnyčios šventoriuje

  • A. ir P. Švedavičių kryžius Vaškų bažnyčios šventoriuje
Kryžius pastatytas A. Švedavičienės iniciatyva 1985 m. vasarą. Kryžius skirtas jos sūnaus išgijimui. Iš pradžių kryžių šeimininkė norėjo statyti kitoje vietoje, bet pasitarus su kunigu V. Jasiūnu, nutarta statyti Vaškų Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje. Kryžius šventoriuje buvo statomas naktį, kad nesusektų sovietų saugumas. Autorius – panevėžietis skulptorius Kazimieras Nemanis. Šaltiniai: Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Arvydo Vaitiekūno asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.16912, 24.20994