Švedavičių šeimos kryžius Vaškų Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje

  • Švedavičių šeimos kryžius Vaškų Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje
Kryžius pastatytas A. Švedavičienės iniciatyva 1985 m. vasarą. Tai padėka Dievui už po avarijos pasveikusį sūnų. Iš pradžių kryžių šeimininkė norėjo statyti kitoje vietoje, bet pasitarus su kunigu V. Jasiūnu, nutarta statyti Vaškų Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje. Kryžius šventoriuje buvo statomas naktį, baiminantis sovietų saugumo. Autorius – panevėžietis skulptorius Kazimieras Nemanis. Šio skulptoriaus kūrybai būdingos tradicinės liaudies skulptūros formos ir drožinių kompozicija, darbai ornamentuoti augaliniais motyvais, juose dažnai įkomponuota tautinių ir patriotinių motyvų. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2014, Nr. 1 (36), p. 27–33. Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 56.16912, 24.20994