Kryžius Vaškų bažnyčios šventoriuje

  • Kryžius Vaškų bažnyčios šventoriuje
Kryžius pastatytas Vaškų Šv. Juozapo bažnyčios šiaurinėje dalyje. Kryžiaus postamentas – akmeninis, o pats kryžius nukaltas iš metalo. Šaltiniai: Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Arvydo Vaitiekūno asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.16912, 24.20994