Koplytstulpis Vainekonių kaime

  • Koplytstulpis Vainekonių kaime
Medinis koplytstulpis pastatytas Pasvalio r., Vaškų sen., Vainekonių k., prie buvusios Zigmo Morkevičiaus sodybos. Meistras ir pastatymo data – nežinoma. Koplytstulpį iš dviejų pusių puošia dvi šventųjų medinės figūros. Šaltiniai: Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Arvydo Vaitiekūno ir Danutės Ratinskienės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.10080, 24.25754