Kryžius Kazimiero Plevoko sodyboje, Vainekonių kaime

  • Kryžius Kazimiero Plevoko sodyboje, Vainekonių kaime
Juodo granito kryžius pastatytas Pasvalio r., Vaškų sen., Vainekonių k., Kazimiero Plevoko sodyboje. Kryžių pastatė po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Skirtas namų palaiminimui. Ant kryžiaus iškalti šie žodžiai: „Viešpatie, laimink mūsų namus...“. Šaltiniai: Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Arvydo Vaitiekūno asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.10234, 24.25770