Paminklas partizanui Jonui Žiliui Daujėnų seniūnijoje

  • Paminklas partizanui Jonui Žiliui Daujėnų seniūnijoje
Paminklinis akmuo 2005 m. rugsėjo 10 d. pastatytas Daujėnų seniūnijoje, prie kelio iš Baluškių į Moliūnus. Jis skirtas partizanui Jonui Žiliui-Vakariui. Iš Daujėnų parapijos Šakarnių kaimo kilęs Jonas Žilys partizanauti išėjo būdamas vos 17 m. Jis pasirinko savo brolio, partizanų vado leitenanto Povilo Žilio pramintą kelią ir už Lietuvos laisvę kovojo beveik 6 m. Žuvo 1950 m. rugsėjo 8 d., rusų įgulai apsupus Alekso ir Veronikos Zakarevičių vienkiemį. Paminklą su užrašu: „Čia 1950.09.08 žuvo partizanas Jonas Žilys-Vakaris“ pašventino Pasvalio dekanas kunigas Algis Neverauskas. Šaltiniai: Magelinskienė Z. Partizano žūtį įamžinęs akmuo turi savo istoriją // Darbas. – 2005, rugs. 15, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.92899, 24.48081