Žadeikių dvaras

  • Žadeikių dvaras
Dvaro vieta – Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Žadeikių k., Mokyklos g. 2. XIX a. penktajame dešimtmetyje buvo pradėta valstybinių dvarų reforma. Dalis Žadeikių dvaro žemių buvo išdalyta valstiečiams, o iš likusių žemių buvo sudaryta Žadeikių ferma, kurią carinė valdžia išnuomojo viešo konkurso būdu. Valstybiniam Žadeikių dvarui priklausė 1 tūkst. 953 valstiečiai ir 10 tūkst. 727,93 dešimtinės žemės (1 dešimtinė – 1,0925 hektaro). Pagal 1856 m. liustracinio inventoriaus duomenis, Žadeikių dvare buvo 625 šeimos – 3 tūkst. 437 gyventojai. Valstybiniam Žadeikių dvarui priklausė nuomojama Žadeikių ferma. Ji buvo suformuota iš buvusio palivarko, Pasvalio miestelio ir 32 kaimų. Per Žadeikių dvaro teritoriją tekėjo Lėvuo, Mūša, Pyvesa, Orija ir Svalios, Karaučio, Ašmenėlės upeliai. Žadeikių dvarui priklausė Pasvalio miestelyje, ant Lėvens upės kranto stovėjęs, dviaukštis, čerpėmis dengtas vandens malūnas. Kitas vandens malūnas stovėjo prie Žadeikių fermos, ant Pyvesos kranto. Jis buvo medinis, dengtas šiaudais. Valstybinio Žadeikių dvaro teritorijoje veikė 7 smuklės. Per dvaro teritoriją 6 varstus driekėsi kelias Panevėžys–Ryga. Žadeikiuose veikė valstybinis grūdų sandėlis. Žadeikių dvaro žemė buvo išdalyta: valstiečiams, viensėdininkams, fermai, pašaliniams asmenims, buvusiems rekrūtams, Pasvalio bažnyčiai, Daujėnų bažnyčiai. 1856 m. sudarytame liustraciniame inventoriuje išvardyta 10 Žadeikių fermos pastatų: gyvenamasis namas, medinis priestatas tarnams, rūsys, arklidė, medinė klėtis, medinių rąstų karvidė, plūkto molio klojimas su džiovykla, klėtis duonai laikyti, spirito varykla su maisto sandėliu ir apgriuvę salyklinė bei rūsys. Nuo pat Žadeikių fermos suformavimo pradžios 1846 m. iki 1853 m. fermą administravo Pamūšio dvaro savininkas baronas Aleksandras fon Roppas. Nuo 1853 m. iki 1859 m. Žadeikių fermos nuomininku tapęs atsargos majoras Henrikas Zbomirskis ją apleido. 1858 m. paskelbtą Žadeikių fermos konkursą laimėjo Kazimieras Chodakauskas. Po dviejų metų jis pasirašė nuomos sutartį ir 1860 m. ją perleido broliui Aleksandrui Chodakauskui, jam ferma buvo išnuomota iki 1871 m. Vėliau nuomos sutartis buvo perleista baronui J. Osten-Sakenui, tačiau jis ūkininkavo nerūpestingai, pažeidinėjo nuomos sutarties sąlygas, todėl 1867 m. ji buvo nutraukta. 1868 m. Žadeikių fermą nupirko Kauno gubernijos vicegubernatorius Fiodoras Lvovas. Jo vaikai XIX a. pabaigoje Žadeikių dvarą perleido rusų kilmės dvarininkui Nikolajui Ivanovui, kuris dvarą valdė iki 1915 m. Iki mūsų dienų Žadeikiuose išliko 1861 m. A. Chodakausko statytas gyvenamasis namas. 1918 m. jame atidaryta pradinė mokykla, kurią 1920 m. baigė poetas Bernardas Brazdžionis. Jis su tėvais ir seserimi 1915–1925 m. gyveno Žadeikių dvaro pirties pastate. Atkūrus Nepriklausomybę, Žadeikių pradinė mokykla pavadinta Bernardo Brazdžionio vardu. 2009 m. ją uždarius, įkurtas Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis centras. Šaltiniai: Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 34. Žaldokas, Saulius. Žadeikių ir Kalno dvarai XIX amžiaus antroje pusėje // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2011, Nr. 2 (31), p. 14–19. Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis centras. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://ppt.pasvalys.lt/zadeikiu-bernardo-brazdzionio-edukacinis-centras/ [žiūrėta 2020 08 25]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.03426, 24.43590