Sokų dvaras

  • Sokų dvaras
Pasvalio r., Saločių sen., nuo Pasvalio 16 km į šiaurę. Dvaro sodybos fragmentai Mūšos upės kairiajame krante, priešais Raudonpamūšės dvarą. Dvaro sodybą statė nuo XIX a. antrosios pusės iki XX a. pradžios. Sokų dvarui priklausė apie 275 ha žemės. Valda priklausė Elenai Hanaitei. Dvaras išparceliuotas 1926 m. Pokariu buvusiame dvare ilgą laiką buvo kolūkio kontora, kultūros namai, biblioteka. Išlikę pastatai: mūriniai vienaukščiai rūmai su mezoninu centre, sienos mūrytos iš molinių degtų plytų, tinkuotos, 3,5 m aukščio. Pamatai iš akmens, 60–90 cm aukščio. Stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Po pastatu yra rūsys. Įdomios architektūros svirnas su pusapskričiais langeliais, sienos mūrytos iš plytų 3,3 m aukščio, pamatai akmeniniai, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Tvartas – buvusi dvaro karvidė. Sienos raudonų plytų, buvusios 3,7 m aukščio. Dabar likę tik tvarto griuvėsiai. Dvaro sodybos pakraštyje išlikusi liepų alėja, tvenkinys šalia tvarto. Šaltiniai: Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos dvarai: [enciklopedinis žinynas]. – Vilnius: Algimantas, 2010, p. 374. Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 100–102. Trejetą metų [aktorius] Vincas Steponavičius su žmona ir dukrele gyveno [Pasvalio rajono] Sokų dvare : [nuotrauka] / Vido Dulkės nuotrauka // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 2 (47), p. 25. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų. Lietuvos dvarų duomenų bazė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=325 [žiūrėta 2012 05 23].
  • GPS koordinatės: 56.14743, 24.44191