Žilpamūšio dvaras

  • Žilpamūšio dvaras
Pasvalio r., Saločių sen. Dvaro sodybos fragmentai apie 12 km į šiaurę nuo Pasvalio link Saločių, Mūšos upės kairiajame krante – rūmai, parkas. Dvaras kūrėsi XIX a. pabaigoje, kai rūmai dvaruose būdavo statomi vadinamuoju plytų stiliumi. Dvaras priklausė nuo Kuršo kilusiems vokiečių baronams Vildemanams. Dvarui priklausė 243 ha žemės. Išparceliuoto dvaro centrą su 80 ha žemės 1925 m. nupirko Juozas Čėsis. Likę pastatai: dvaro rūmai, mūryti iš plytų, sienų aukštis 3 m, vieno aukšto dalis tinkuota, dviejų aukštų netinkuota. Pamatai mūryti iš akmenų, stogas dvišlaitis, skardinis. Po visu rūmu – rūsys. Buvusi dvaro pieninė. Sienos 2,5 m aukščio, pamatai 40–60 m mūryti iš akmenų. Po visų pastatu yra rūsys. Čia gamindavo sūrius ir veždavo parduoti į Rygą. Dabar pastatas privatizuotas, prižiūrimas, tvarkingas. XIX a. įkurtas ir parkas, kurį juosia Mūša, tyvuliuoja tvenkinys. Parką puošia paprastųjų klevų ir mažalapių liepų eilės, šlama žilvyčiai. Klevų ir liepų drevėse peri didžiosios zylės. Parke auga 16 rūšių vietinių medžių ir 19 rūšių ir formų introdukuotų. Seni paprastieji kaštonai, dar nedidelės piramidinės formos juodosios tuopos, prie mokyklos – eilė vakarinių tujų, auga karaganos. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto dvarai vakar, šiandien... Rytoj? // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2016, Nr. 2 (41), p. 69–74. Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos dvarai: [enciklopedinis žinynas]. – Vilnius: Algimantas, 2010, p. 487–488. Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 114–115. Nuotraukos iš Vido Dulkės, Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų. Lietuvos dvarų duomenų bazė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=329#1.
  • GPS koordinatės: 56.15628, 24.44664