Ąžuolpamūšės dvaras

  • Ąžuolpamūšės dvaras
Pasvalio r., Saločių sen., apie 7 km į šiaurę nuo Pasvalio Saločių link, Mūšos upės dešiniajame krante. Dvaro pastatai nykstantys: raudonų plytų kumetynas, akmens mūro kiaulidė, karvidė. Dvaro sodyba kūrėsi XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Dvaras ilgą laiką priklausė vokiečių baronams Ropams. Veikė sūrinė, kurioje pagamintus sūrius arkliais veždavo parduoti į Rygą. Apie 1900–1910 m. dvaro sodyboje buvo įrengta apie 300 m ilgio požeminė vandentiekio linija. Vanduo iš Jiešmens upelio šlaite buvusio šaltinio buvo tiekiamas į dvarą. Siurblį suko arkliai. Tai turbūt pirmasis vandentiekis Pasvalio rajono teritorijoje. 1924 m. dvaras buvo išparceliuotas. Povilas Ropas jam paliktą dvaro centrą pardavė Česiui, o šis dalį savo 120 ha valdos pardavė Budriūnui ir Barauskui. Šaltiniai: Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos dvarai: [enciklopedinis žinynas]. – Vilnius: Algimantas, 2010, p. 40–41. Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 5. Nuotraukos iš Vido Dulkės asmeninio archyvo. Lietuvos dvarų duomenų bazė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=304
  • GPS koordinatės: 56.10565, 24.45148