Kryžius Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje

  • Kryžius Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje
Kryžius pastatytas kartu su naująja Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia 2000 m. rugsėjo 8 d. Skirtas senosios bažnyčios atminimui. Kryžius medinis, pastatytas ant betoninio pagrindo, dekoruotas medžio drožiniais. Pinigus kryžiaus statybai paaukojo Grūžių kaimo gyventoja Elena Linkevičiūtė. Šaltiniai: Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Arvydo Vaitiekūno asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.10950, 24.15594