Kryžius nekaltai žuvusiems žmonėms Sibiro tremtyje Grūžių kaime

  • Kryžius nekaltai žuvusiems žmonėms Sibiro tremtyje Grūžių kaime
Kryžius pastatytas 1989 m. lapkričio mėn. Grūžių kaime. Skirtas paminėti lietuvių tautos tragedijai – 1941–1953 m. nekaltai žuvusiems Sibiro tremtyje. Paminklo autorius – V. Gudonis. Paminklo pagrindas sumūrytas iš lauko akmenų, o pats kryžius ištašytas iš akmens ir nušlifuotas. Skersinę kryžiaus dalį puošia tekančios saulės spinduliai, kurie simbolizuoja aušrą. Šaltiniai: Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Arvydo Vaitiekūno ir Danutės Ratinskienės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.10950, 24.15594