Misijų kryžius Grūžiuose

  • Misijų kryžius Grūžiuose
Senasis Misijų kryžius buvo pastatytas už senosios Grūžių bažnyčios, misionieriaus kunigo Bronislovo Bumšos iniciatyva 1942 m. Kryžius buvo aukščiausias Panevėžio vyskupijoje – 6 m aukščio. Jo pamatuose buvo įbetonuotas raštas: ,,Vardan Dievo Tėvo ir sūnaus ir šventosios Dvasios. 1942 m. nuo Išgelbėtojo Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo, suėjus apie 690 metų nuo krikšto pirmojo karaliaus Mindaugo, suėjus 555 metams nuo Lietuvos Krikšto, 30 metais nuo įkūrimo Grūžiuose pirmosios bažnyčios, 25 metais nuo Lietuvos valstybės atstatymo, Pasauliniam karui siaučiant jau treji metai, bedieviškam Rusijos bolševizmui sugriovus prieš dvejus metus Lietuvos valstybę, vokiečiams valdant Lietuvą jau antri metai, netekus Lietuvai apie tris šimtus tūkstančių gyventojų (...) Sau ir jums, būsimieji broliai, linkime pasimatyti amžinajame Dievo dangaus džiaugsme, amen.“ Dabartinis kryžius yra tiksli senojo kryžiaus kopija, atstatytas 1992 m. Jo autorius – Linas Joneliūnas. Kryžių išdrožė Grūžių mokyklos dirbtuvėse. Pinigus kryžiaus atstatymui paaukojo kelios šeimos. Manoma, kad tai aukščiausias Vaškų seniūnijos kryžius. Šaltiniai: Grūžių krašto istorinis paveldas: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė D. – Grūžiai, 2010, 44 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.10950, 24.15594