Kryžius Onos Laurišonienės sodyboje, Nairių kaime

  • Kryžius Onos Laurišonienės sodyboje, Nairių kaime
Kryžius pastatytas Nairių kaime, Onos Laurišonienės sodyboje. Jį pašventino buvęs Vaškų miestelio kunigas V. Kareckas. Kryžių statė V. Laurišonis ir F. Vaivada. Kryžiaus gamybai panaudota ąžuolo mediena. Šaltiniai: Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Arvydo Vaitiekūno asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.20841, 24.16655