Kryžius Jovaišaitės sodyboje, Norelių kaime

  • Kryžius Jovaišaitės sodyboje, Norelių kaime
Kryžius pastatytas Norelių kaime, prie Jovaišaitės gyvenamojo namo. Pastatytas 1999 m. tėvelių atminimui. Ąžuolinio kryžiaus autorius – nežinomas. Kryžių puošia saulės spinduliai, einantys nuo centro į šalis. Šaltiniai: Vaškų seniūnijos kryžiai: [mokslinis darbas] / parengė Skaringaitė M., Garalevičiūtė G. – Vaškai, 2008, 15 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Arvydo Vaitiekūno asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.11744, 24.31340