Atminimo lenta rašytojui Mariui Katiliškiui Pasvalyje

  • Atminimo lenta rašytojui Mariui Katiliškiui Pasvalyje
Prikalta prie buvusio Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos pastato, esančio Vytauto Didžiojo aikštės ir Vilniaus gatvės kampe, sienos. Skirta iškilaus rašytojo, Pasvalio bibliotekos vedėjo (1941–1944) Mariaus Katiliškio – Albino Vaitkaus Pasvalyje pragyventiems metams įamžinti. Atidengimo iškilmės vyko 1997 m. rugsėjo 12 d., minint Pasvalio bibliotekos 60-metį. Lentą atidengė Mariaus Katiliškio sūnėnas žurnalistas Vytautas Vaitkus, pašventino Pasvalio dekanas monsinjoras Jonas Balčiūnas. Šaltiniai: Ožiūnas B. Paminėta Bibliotekos sukaktis // Darbas. – 1997, rugs. 16, p. 1. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Aidos Leimontaitės asmeninio archyvo. [Atminimo lenta rašytojui Mariui Katiliškiui, Pasvalyje dirbusiam viešosios bibliotekos vedėju]: [nuotrauka] // Šiaurietiški atsivėrimai. – 1999, rugsėjis (Nr. 7), p. 14.
  • GPS koordinatės: 56.06169, 24.39963