Kryžius Skrebotiškio bažnyčios parapijos 75 m. jubiliejui

  • Kryžius Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios parapijos 75 m. jubiliejui
Medinis kryžius, skirtas Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios parapijos 75 m. jubiliejui, atidengtas 1996 m. Kryžiuje įrėžti žodžiai: „Dieve, laimink mūsų parapiją“. Jo autorius – tautodailininkas Alfonsas Skinderskis. Pašventino Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas. Šaltiniai: Bitinaitė A. Šventė, nuskaidrinanti sielą // Darbas. – 1996, liep. 13, p. 3. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.129528138912896, 24.32544708251953