Kryžius Skrebotiškio bažnyčios parapijos 75 m. jubiliejui

  • Kryžius Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios parapijos 75 m. jubiliejui
Medinis kryžius, skirtas Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios parapijos 75 m. jubiliejui, atidengtas 1996 m. Kryžiuje įrėžti žodžiai: „Dieve, laimink mūsų parapiją“, „75 m. bažnyčios jubiliejui prisiminti. 1996“. Meniškai išdailinto kryžiaus autorius – tautodailininkas Alfonsas Skinderskis. Pašventino Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2014, Nr. 1 (36), p. 27–33. Bitinaitė, Asta. Šventė, nuskaidrinanti sielą // Darbas. – 1996, liep. 13, p. 3. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.129528138912896, 24.32544708251953