Kryžius Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui (1918–1928) Migonių kaime

  • Kryžius Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui (1918–1928) Migonių kaime
Įprasminant Lietuvos Nepriklausomybę daug nuveikė Lietuvių katalikų jaunimo federacija „Pavasaris“ ir jos skyriai visoje šalyje. Migonių kaime prie senojo kelio Pasvalys–Joniškėlis stovi medinis kryžius. Ant jo prikalta metalinė plokštelė su įrašu: „Dievui ir Tėvynei. Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų (1918–1928) sukaktuvėms paminėti pastatė L.K.J.S. „Pavasaris“ Migonių kuopa“. Nėra aišku, ar šiandien tebestovi senasis kryžius, ar jau perstatytas. Tačiau plokštelė su užrašu greičiausiai yra originali. Šaltiniai: Nepriklausomybės atminimo simboliai Pasvalio krašte / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2018, p. 7. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.05570, 24.29931