Koplytstulpis Pagojaus kaimui

  • Koplytstulpis Pagojaus kaimui
Tremtinių Čeponių šeima, kaip padėką Visagaliui, 2001 m. rugpjūčio mėn. pastatė koplytstulpį gimtajam Pagojaus kaimui. Rūpintojėlis iš aukštai stebi važiuojančius Pasvalio link. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro informacija. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Jono Karoblio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.04027, 24.42607