Koplytstulpis Pagojaus kaimui

  • Koplytstulpis Pagojaus kaimui
Tremtinių Čeponių šeima, kaip padėką visagaliui, 2001 m. rugpjūčio mėn. pastatė koplytstulpį gimtajam Pagojaus kaimui. Rūpintojėlis iš aukštai stebi važiuojančius Pasvalio link. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centras. Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų. Jono Karoblio asmeninis archyvas.
  • GPS koordinatės: 56.04027, 24.42607