Antkapinis paminklas partizanams Porijų kaimo kapinėse

  • Antkapinis paminklas partizanams Porijų kaimo kapinėse
Antkapinis paminklas, skirtas Porijų kapinėse palaidotiems žmonėms, 1945 m. birželio 29 d. Porijų kaimo kautynėse su enkavėdistais žuvusiems daujėniškių būrio vadui Stepui Masilioniui, partizanams Edvardui Garbašauskui ir Pranui Bubrevičiui. Autorius buvęs Povilo Žilio-Klevo būrio partizanas, politinis kalinys Stanislovas Masilionis-Lazdynas. Paminklas pastatytas 1989 m. rugpjūčio mėnesį. Šaltiniai: Ožalienė A. Žengiam kryžių apkabinę mes džiaugsmo ir kančių keliais.... // Darbas. – 1989, rugs. 19, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93261, 24.59338