Kryžius Smilgių kaimo žmonėms

  • Kryžius Smilgių kaimo žmonėms
Smilgių kaimo viduryje, prie sankryžos Pasvalys-Vabalninkas-Daujėnai, 1990 m. pastatytas ąžuolinis kryžius kaimo gyventojams. Iniciatoriai – Adelė ir Albertas Vadapolai. Kryžių su užrašu „Pasmerktas, paniekintas vėl prisikėlei. 1990, smilgiečiai“ sumeistravo tautodailininkas iš Porijų kaimo Jonas Jasilionis, medį parūpino Daujėnų girininkijos eigulys Petras Skukauskas. Adelė Vadapolienė pasodino dvi tujas, kurios per 30 metų praaugo kryžių. Laikui bėgant medinis kryžius supuvo, 2020 m. – nuvirto. Aktyviausi kaimo gyventojai nutarė statyti naują metalinį kryžių. Naujojo kryžiaus autorius – Romualdas Vasiliūnas. Nukryžiuotojo statulėlę parūpino Vidmantas Klezys. Betonavimo, pamato formavimo, kryžiaus statymo darbus atliko Zenas Trybė ir Vidas Trybė. Į pamatą įbetonuota kapsulė su sąrašu, kuriame yra surašytos visų kaimo gyventojų pavardės. Kryžiaus su užrašu „Viešpatie, globok ir laimink kaimą. 2020“ atidengimo iškilmės vyko 2020 m. gegužės 31 d. Kryžių pašventino Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Šaltiniai: Atsiminimai apie kryžių Smilgių kaimo žmonėms: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Stanislava Trybienė. – Smilgiai, 2020. Jurkus, L. Amžiams atgaivintas medis // Darbas. – 1990, rugs. 11, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.99267, 24.51490