Girsūdų kaimo jaunimo kryžius

  • Girsūdų kaimo jaunimo kryžius
Girsūdų kaimo jaunimo kryžius pastatytas 1912 m. 1989 m. kryžius iškilmingai atstatytas toje pačioje vietoje, paminklą pašventino Daujėnų parapijos klebonas Gaudentas Ikamas. Iš Girsūdų kaimo gyventojo Jono Načiūno (1904–1989) prisiminimų: „Atsimenu, kad mūsų kaimynystėje, Jono Rinkūno kieme buvo „skodas“ (susirinkimas). Buvo nutarta statyti kryžių prašant Dievą apsaugoti kaimą nuo nelaimių. Kryžių parvežė iš Panevėžio metalinį. Šventino 1912 m. Daujėnų parapijos klebonas Vincentas Baltrušaitis. Kalbą sakė studentas Jonas Rauduvė. Grojo Petras Skvireckas – smuikeliu, Jonas Rinkūnas – armonika, giedojo giesmes. Kryžius buvo apjuostas ąžuolo lapų vainiku. Kryžius stovėjo kaimo viduryje, prie gatvelių sankryžos. 1958 m. valdžia norėjo jį nugriauti, tačiau gyventojai, Daujėnų parapijos klebono Kiečio paraginti, patys jį nukėlė. Morta Baradinskienė su dukra Konstancija kryžių išsaugojo savo namuose.“ Prisiminimus užrašė J. Načiūno dukra Pranciška Načiūnaitė-Ališauskienė. Kalba netaisyta. Prisiminimų kopija saugoma Girsūdų kaimo bibliotekoje. Šaltiniai: Iš Jono Načiūno (1904–1989) prisiminimų: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Vita Avižonienė. – Girsūdai, 2003. Nuotraukos iš Vitos Avižonienės ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.01364, 24.47952