Porijų Šv. Augustino koplyčia

  • Porijų Šv. Augustino koplyčia
Porijų Šv. Augustino koplyčia yra Daujėnų sen., šalia Porijų k., apie 7 km į vakarus nuo Daujėnų mstl. Pastatyta nuošalioje vietoje, Vabalninko miške, ją supa nedidelės kaimo kapinės. Nuo gyvenvietės pasiekiama vykstant pietų kryptimi lauko keliuku link Balčiškių. Priklauso Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijai. Šioje koplyčioje vyksta tradiciniai Šv. Augustino atlaidai. Kapinių ašyje iškilusi Porijų koplyčia orientuota įprastai – altoriumi į rytus. Tai nemažas 12,60 m ilgio ir 7,45 m pločio stačiakampis pastatas, užbaigtas savita – dvisiene – apside, kurioje yra trikampė zakristija. Pagrindiniame fasade kyšo gana reto tipo portikas: keturi nevienodu žingsniu (vidurinis siauresnis) išdėlioti jo stulpai tesiekia durų viršų ir remia išorėn išsikišantį chorą, kurio siena sujungta su trikampe pastogės skydo plokštuma. Šį fasadą išskiria ir sudėtingesnė tūrių struktūra, ir nemažos gana puošnios durys, trys trikampiu išdėstyti langai bei bokštelis ant šelmens. Vienvėrių durų lauko pusę puošia dekoratyvi lentelių apkala: viršus sudalytas į kelis briaunotu rombu papuoštus laukelius, žemiau profiliuotos lentelės sudaro stambų rombo raštą su segmentine rozete centre. Šoninės koplyčios sienose yra po du didelius aukštai įstatytus langus, o įstrižosiose zakristijos sienose – po mažesnį ir žemiau įdėtą langą. Koplyčios lauko sienos apkaltos gulsčiomis lentelėmis, tik fasadinė navos ir choro siena – stačiomis. Dabar koplyčia dengta šiferiu, tik kvadratinio plano bokštelis apkaltas skarda ir užbaigtas piramidiniu tos pat medžiagos stogu. Jo viršuje kyla medinė profiliuota smailė su geležiniu kryžiumi. Šaltiniai: Stankevičienė R. Daujėnų parapijos Porijų šv. Augustino koplyčios istorija, architektūra ir dailė // Daujėnai. – Vilnius, 2015, p. 507–519. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93261, 24.59338