Koplytstulpis Šventąjam Izidoriui Artojui Ličiūnų kaime

  • Koplytstulpis Šventąjam Izidoriui Artojui Ličiūnų kaime
Šventojo Izidoriaus Artojo koplytstulpis pastatytas įvažiuojant į Ličiūnų kaimą, prie kryžkelės. Koplytstulpis skirtas Ličiūnų 515 metų (1497–2012) sukakties proga. Kadangi tai senas žemdirbių kraštas, pasirinktas Šv. Izidoriaus Artojo, žemdirbių globėjo, simbolis. Koplytstulpis sukurtas tęsiant visas dievdirbių tradicijas. Ant medinio paminklo įrėžti žodžiai iš Evangelijos pagal Morkų apie savaiminį augimą: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“. Koplytstulpio autorius – pasvalietis skulptorius Arūnas Grušas, pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šaltiniai: Bitinaitė A. Ličiūnuose pasitinka šventasis Izidorius Artojas // Darbas. – 2012, birž. 5, p. 1, 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.06420, 24.52106