Kryžius Mikėnų kaimo pavasarininkams šalia kelio Mikėnai–Mažionys

  • Kryžius Mikėnų kaimo pavasarininkams šalia kelio Mikėnai–Mažionys
Mikėnų kaimo pavasarininkų kryžius pastatytas 1939 m. rugsėjo 10 d. šalia kelio Mikėnai–Mažionys, Daujėnų seniūnijoje, Pasvalio rajone. Prabėgus penkiasdešimt metų, 1989 m., pašventintas dar kartą. Tais pačiais metais šalia nauja tvorele aptverto kryžiaus pasodinti du ąžuoliukai. Ant betoninio kryžiaus yra pritvirtinta lentelė su įrašu: „Dievui ir tėvynei. Mikėnų vyrų ir mergaičių kuopa. Pavasarininkai. 1939.IX.10“. Šaltiniai: Ožalienė A. Žengiam kryžių apkabinę mes džiaugsmo ir kančių keliais.... // Darbas. – 1989, rugs. 19, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.92747, 24.57173