Koplytstulpis prie Baniulių sodybos Krinčine

  • Koplytstulpis prie Baniulių sodybos Krinčine
Medinis paminklas Krinčino kaime, prie Baniulių sodybos (Žalioji g. 1). Jį paminėjo ir poetas Eugenijus Matuzevičius eilėraštyje, skirtame jaunystės dienų bičiuliui Marcelinui Baniuliui. Jame yra eilutės: „...Tu išsaugojai prie savo sodo tėvų dar pastatytą aukštą kryžių“. Šaltiniai: Šeštakauskaitė S. Dalinti žmonėms šviesą // Darbas. – 1999, lapkr. 20, p. 5. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.08150, 24.52500