Koplytstulpis Krinčino bažnyčios šventoriuje

Už Krinčino Šv. Petro ir Povilo bažnyčios stovi vienas iš vertingiausių meno kūrinių iš visų, esančių Pasvalio krašto šventoriuose. Nežinomo autoriaus sukurtas koplytstulpis priskirtinas praėjusio amžiaus 4 dešimtmečiui. Koplytėlėje už stiklo stovi Kristus, Mergelė Marija ir du šventieji. Kruopščiai išdrožtos, ištekintos detalės, stogo kryželiai, išlikę ryškūs spalvinės gamos fragmentai. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centras. Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.08390, 24.52731