Paminklas Krinčino NKVD-MVD-MGB poskyrio pastato vietoje

  • Paminklas Krinčino NKVD-MVD-MGB poskyrio pastato vietoje
Paminklas yra pastatytas 200 m už Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Žalgirio g. Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje stovėjusiame pastate 1944–1954 m. veikusiame Krinčino valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyryje kalintų, tardytų ir kankintų Lietuvos piliečių atminimui. Autorius dizaineris Romas Navickas. Paminklas pastatytas 1999 m. rugsėjo 14 d. Šaltiniai: Krinčino seniūnija / Paminklai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Pasvalys_paminklai.htm [žiūrėta 2020 06 01]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.08454, 24.52654