Paminklas Krinčino NKVD-MVD-MGB poskyrio pastato vietoje

Paminklas yra už 200 m į kairę nuo Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje stovėjusiame pastate 1944–1954 m. veikusiame Krinčino valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyryje kalintų, tardytų ir kankintų Lietuvos piliečių atminimui. Autorius dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 1999 m. rugsėjo 14 d. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centras. Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.08454, 24.52654